algemene info navigatie

Wijkraad Oost levert een bijdrage aan het verder verbeteren van het woon- leef- en werkklimaat in Utrecht Oost o.a. door het geven van adviezen aan B & W.
 

woensdag 8 maart vergadert de Wijkraad. Op de agenda de problematiek rond de onduidelijkheid over wat is toegestaan in opbouw op bestaande huizen. Mathieu Peulen, bewoner van Oudwijk,  geeft inzicht in de ontstane situatie daar. Is er beleid en visie vanuit de gemeente en welke rol kan de wijkraad hierin vervullen?

Vergadering 8 maart: opbouw op bestaande huizen.

woensdag 8 maart vergadert de Wijkraad. Op de agenda de problematiek rond de onduidelijkheid over wat is toegestaan in opbouw op bestaande huizen. Mathieu Peulen, bewoner van Oudwijk, geeft inzicht in de ontstane situatie daar. Is er beleid en visie vanuit de gemeente en welke rol kan de wijkraad hierin vervullen?

Lees verder...
wijkburo-2

woensdag 11 jan: vergadering wijkraad

Woensdag 11 januari vergadert de wijkraad. Op de agenda o.a. een presentatie over het gebruik van het Krommerijnpark en een analyse van de evenementen die afgelopen jaar in onze wijk hebben plaatsgevonden

Lees verder...

14 december: presentatie buurt- en wijkdebatten

Woensdag 14 december zullen de uitkomsten van de drie buurtdebatten en het wijkdebat gepresenteerd worden. De presentatie begint om 20.00 uur in het wijkbureau aan de F.C. Dondersstraat. Na de presentatie. om ongeveer 21.00 uur, vergadert de wijkraad. De volledige agenda kunt u hier lezen

Lees verder...
wijkburo-2

Twee presentaties op 9 november

Op onze bijeenkomst van woensdag 9 november zullen we aan de hand twee presentaties geïnformeerd worden over ontwikkelingen in Oost. Voor de verdere ontwikkeling van de campus van de universiteit wordt een visie ontwikkeld (Universiteit Utrecht Campusvisie 20130) die als uitgangspunt zal dienen voor een nieuw bestemmingsplan van het gebied.

Lees verder...
wijkburo-2

12 oktober – vergadering wijkraad

Woensdag 12 oktober vergadert Wijkraad Oost. Op de agenda een aantal huishoudelijke zaken maar we beginnen met een presentatie over het Kromme Rijn Park door de voorzitter hiervan: Wim Kok.

Lees verder...

Webmaster: Wam van den Akker